Zorg

Zorg voor kinderen

De groepsleerkracht draagt in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor de zorg. Wanneer kinderen uitvallen bij toetsen en observaties volgen wij vastgestelde procedures. De groepsleerkracht en de intern begeleider spelen hierbij een centrale rol. Wij bespreken het altijd met de ouders als een kind afwijkt van de gewone leerlijn (versnellen of vertragen). De extra hulp wordt zoveel mogelijk door de groepsleerkracht gegeven. Kinderen kunnen ook een apart programma krijgen dat, voor korte of langere tijd, afwijkt van het programma van de groep. 

Kinderfysiotherapie STTC

Wij hebben op maandag STTC in huis. Zij zijn een sport therapeutisch centrum gespecialiseerd in kinderen van 0-18 jaar. Onder schooltijd kunnen de leerling fysiotherapie krijgen als dat nodig is. Om voor fysiotherapie in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts nodig. Voor de kosten hiervan wordt gebruik gemaakt van de zorgverzekering van de ouders. Fysiotherapie valt niet onder de eindverantwoording van school. Meer informatie kunt u vinden op hun website: http://www.sttc.nu/kids.html

Logopedie

Twee dagdelen per week is de logopediste op school. De school heeft afspraken gemaakt met een vrijgevestigde logopedie praktijk. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Deze logopedie valt niet onder de eindverantwoording van school. Afhankelijk van de diagnose en behandeling door de logopediste kan voor de kosten aanspraak worden gemaakt op de zorgverzekering van de ouders.Mocht u meer informatie hierover willen, dan kunt u terecht bij onze intern begeleider: Sylvia Leijnse.

Dyslexie

Op De Heliotroop volgen we het dyslexieprotocol voor leerlingen met een dyslexieverklaring. Sommige leerlingen hebben nog geen verklaring, maar hebben wel kenmerken van dyslexie. Hier volgen we ook zoveel mogelijk een passende aanpak. Een dag per week komt er iemand van Psychologische Dienstverlening IJsselgroep (PDIJ) om leerlingen met een dyslexieverklaring individueel te begeleiden.