Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

In de wet is geregeld op welke wijze ouders en leerkrachten inspraak en medezeggenschap hebben over de inrichting en de organisatie van het onderwijs op school. De directie en het schoolbestuur zijn verplicht voor een groot aantal zaken advies of instemming te vragen aan de medezeggenschapsraad. Ook waar die verplichting er niet is, hechten we echter veel waarde aan de inbreng van ouders. U kunt de MR benaderen als u vragen of zorgen heeft over bepaalde zaken. De MR denkt mee over het schoolbeleid.Zij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. De MR onderhoudt contacten met de ouders onder andere via de Helioscoop, via Social Schools en door informatie op te hangen op het prikbord bij de hoofdingang. U kunt MR-leden in de school of op het plein aanspreken, maar u kunt ook een mail sturen naar mr@heliotroop.asg.nl .

Bij ons op school
Op onze school zitten twee leerkrachten in de MR en twee ouders. De ouders stellen zich hierbij aan u voor:

Linda Makhloufi.

Sinds September 2016 ben ik lid geworden van de MR. Ik heet Linda Makhloufi, en ben de moeder van Noor (groep 5B), Aron (groep 3) en Noah (nog niet op school) en getrouwd met Reda. Ik ben werkzaam als Community Manager bij Regus Almere in het centrum van Almere. Ik ben bij de MR gegaan om me in te zetten voor zowel de belangen van de ouders als de kinderen op de Heliotroop, dus mocht u opmerkingen / vragen hebben aarzelt u dan niet om mij aan te spreken als u mij ziet lopen in de school.

Sandra van Maarschalkerwaart.

Beste ouders, mijn naam is Sandra van Maarschalkerwaart, ik ben 41 jaar en ben de moeder van Camiel uit groep 7, Yannick uit groep 4. Ik ben betrokken bij deze school vanaf de start van de Heliotroop in 2011. Met mijn bijdrage aan de MR wil ik bereiken dat beslissingen die er genomen moeten worden het beste uitpakken voor de kinderen, de leraren en natuurlijk de school. Dat we als ouders aan onze kinderen kunnen zien dat ze met plezier naar school gaan. Ik ben bijna dagelijks op school, heeft u een vraag en/of opmerking dan hoor ik het graag.